KAT EMLAK YÖNETİM

Günümüzde şehirleşme, hızla gelişmekte ve büyümektedir. Buna bağlı olarak, insanların yaşam tarzlarının yanı sıra şehirlerdeki yerleşim biçimlerinde de değişiklikler olmaya başlamıştır. Şehirler yatay biçimde bahçedeki tek katlı yapılardan ve mahallelerden oluşurken zaman içinde bu yapıların yerini çok katlı binalar, mahallelerin yerlerini de birçok bloklardan oluşan siteler almaya başladı.

Göçün sebep olduğu nüfus artışı ve şehirleşme ile birlik te gelen yaşam biçimi değişikliği, aile yapılarının da değişmesine neden olmuştur. Büyük geniş ailelerin çekirdek aile şekline dönüşmesi, farklı kültürlerdeki insanların bir arada yaşamak durumunda kalması, insanlar arasındaki bir takım problemlerin de çıkmasına neden olmuştur.
Ortaya çıkan problemler kanuni düzenlemeleri zorunlu hale getirmiş, bununla ilgili çok sayıda kanun,  kararname,  yönetmelik vb. ile yasal düzenleme getirilmiştir.

Bir taraftan insanların ikamet edecekleri site ve apartmanlar günün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanırken diğer taraftan oluşturulan bu mekanların ortak ihtiyaçları karşılayacak şekilde yönetilmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Başlangıçta kat malikleri arasından gönüllü seçilmesi şeklinde yürütülmeye çalışılırken, konunun, kapsamı açısından oldukça geniş bir hal alması, yöneticilerin teknik ve yasal sorumluluklarının artmasına neden olmuştur. Bu konu artık, yetişmiş insanların profesyonel anlamda çalışabilecekleri iş kolu durumuna gelmiştir.

Gelinen noktada apartman ve site yönetimini salt hukuki boyutu ile de ele almamak gerekir. Toplu yaşam alanlarında yapılacak işlerin çoğalması apartman ve site yönetimi içerisinde birbirinden farklı işleri yerine getirecek görevlileri bulunan büyük bir organizasyon haline gelmiştir. Buna bağlamda oluşumun sorunsuz ve etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Apartman ve site yönetimi ihtiyaç duyulan faaliyetleri yerine getirirken ortaya çıkan giderleri ve gelirleri, şeffaf ve hesap verilebilir bir biçimde de tutmak zorundadır.

Sonuç olarak Profesyonel Yönetim, Hukuk, Muhasebe ve Teknik birim olarak, idare birimi haline gelmiş bulunmaktadır.

Bu anlamda KAT EMLAK YÖNETİM A.Ş.  sorumluluklarını uzman ekibi ile birlikte yerine getirerek huzurlu yaşam alanlarının oluşumuna katkı sağlamaktadır.

Saygılarımızla.

Hakkımızda

Neden KAT EMLAK YÖNETİM A.Ş.

 • Faaliyetlerimizi, profesyonel bir anlayış ve hukuki mevzuat kapsamında yürütmekte olduğumuz için hizmet verdiğimiz apartman ve site sakinleri arasındaki “komşuluk” ilişkileri zarar görmemektedir.
 • Apartman ortak yaşamında ve komşuluk ilişkilerinde sorunlara neden olan apartman ve site yönetimini her türlü teknolojik imkanları kullanarak sağlamaktadır.
 • Mevcut yasa ve yönetmeliklere göre apartman site ya da iş merkezlerinin kiracı yada malikler arasındaki sorunlarını en aza indirgeyerek en iyi hizmeti almalarına imkan vermekte, huzurlu bir yaşam sunmaktadır.
 • Hizmet verdiği apartman, siteler ve diğer tesislerde her türlü temizlik, teknik, güvenlik ve diğer hususlar KAT  EMLAK YÖNETİM güvencesi ile yapılmakta, sorunlara kısa sürede ve kalıcı çözümler bulunmaktadır.
 • KAT YÖNETİM, başta zaman olmak üzere diğer imkan ve vasıtaların boşa harcanmasına fırsat vermemekte ve Sizlere her konuda tasarruf yapma imkanları sağlamaktadır.
 • KAT EMLAK YÖNETİM, kat malikleri ve kiracılara karşı eşit ve tarafsız bir yönetim sunmaktadır.KAT EMLAK YÖNETİM, hizmet verdiği apartman ve sitelerde, idari, teknik, güvenlik ve yönetimsel konularda her zaman bir telefon kadar yakınınızdadır.
 • Apartman ve sitelerin geliştirilmesi ve modernleştirilmesi ile ilgili olarak talep edilmesi durumunda projeler hazırlamakta, uygulamakta ve her türlü desteği sağlamaktadır.
 • KAT EMLAK YÖNETİM Hizmetleri, yönetim hizmeti verdiği apartman, site ve diğer tesislerde bütçe hazırlama, teknik bakım, işletme, kiracılarla ilişkiler vb konularda bilgisayar destekli veritabanı üzerinden müşteri taleplerine ve/veya sorunlarını en kısa sürede sonuçlandırmaktadır.
 • Hizmet sektöründe %99 başarının bile yetersiz olduğu, %1 hatanın yapılan bütün hizmeti ve emeği yok edeceğinin bilinci ile faaliyet göstermekteyiz. Bu maksatla, personelimize bizimle çalışmaya başlarken “görev öncesi” ve göreve başladığı zaman “görev başı eğitimi” vermekte ve yaptığımız denetlemelerde görülen noksanlıklar zamanında düzeltilmektedir.
 • Apartman ve sitelere verilen hizmetlerde “şeffaf” ve “denetlenebilir” politika izlenmekte, özellikle aidat ve harcamalar konusunda ilgili denetim kurullarının rutin kontrollerini sözleşmelere dahil etmektedir.
 • Hizmet sağlanan apartman ve sitelerde “kalite standardı” olarak en yüksek seviyeyi sağlamayı taahhüt etmekte ve bunu “sosyal sorumluluk” olarak dikkate almaktadır.
KAT Kurumsal KAT EMLAK YÖNETİM,Kurumsal KAT EMLAK YÖNETİM Kurumsal